MindtheMind

Rita Anttila, Socionom, legitimerad kurator, ägare och grundare av företaget Mindthemind.

Mindtheminds utgångspunkt är att läkning  uppnås genom en helhetssyn på hälsa och arbetar därför mot målet att utövande i medveten närvaro och medkänsla skall uppvärderas till att ses som lika viktig för hälsan som hälsosam kost och motion, samt att utövandet är lättillgängligt och praktiskt genomförbart inom sjukvård, skola, i fängelse och inom andra samhällsformer.

Mindtheminds värdegrund vilar på avsikten att hjälpa den enskilde att stärka egenmakten i sitt liv Empowerment, Trygghet och Respekt– De bärande ledorden nås genom att lära ut egna verktyg att hantera egen inre stress. Verktygen som erbjuds är bland annat den  vetenskapligt väl beforskade 8-veckorskursen i MindfulnessBaserad Stressreduktion(MBSR) eller enskilt via terapeutiska och intuitiva samtal där upplevelsebaserade förhållningssätt och beprövade metoder vävs in naturligt under samarbetets gång.

Utbildning och skolning: Rita är utbildad socionom med 20 års erfarenhet som kurator inom öppen och den slutna sjukvården. Sedan 2019 Legitimerad kurator inom hälso- och sjukvård. Rita har en systemteoretisk grund med inriktning mot områdena barn & familj samt vuxna. Rita är sedan 2016, efter en 4-årig utbildningsperiod färdig MBSR-lärare då hon uppfyllt kraven för att hålla 8 veckorskurs i MindfulnessBserad StressReduktion (MBSR) (originalprogrammet av Jon Kabat-Zinn) enligt Center for Mindfulness riktlinjer vid Universitetet i Massachusettes medicinska fackultet.www.umass.edu/cfm. Utbildningstiden fördelades vid Center for Mindfulness i Sverige, Boston/Massachusetts i USA samt Århus i Danmark.

Utbildad andningspedagog inom metoden frigörande andning efter 1-årig utbildningsperiod vid www.inspiraktiva.se. Sedan juni 2011 samt har lång klinisk erfarenhet att arbeta med EFT-Emotional Freedom Technique. En teknik som brukar beskrivas som en kombination mellan modern psykologi och akupressur, särskilt hjälpsamt vid känslo- och tankemässiga låsningar såsom panikångestattacker, PTSD och andra känslomässigt stagnerade tillstånd.

Rita upplevde som ung stark inre stress och har med det som drivkraft sökt efter naturliga metoder att hantera det. Rita kom i kontakt med meditation första gången som 18-årig i mitten på 80-talet via Trancendental Meditation (T.M.) och har sedan dess praktiserat meditation och medveten närvaro genom samtal och olika österländska meditationstraditioner såsom Vipassana, Zazen, Qi-gong och olika traditioner inom yoga.

Rita är i process att bli certifierad MBSRlärare under M.D.Camilla Skölds handledning. Camilla Sköld är leg.sjukgymnast, Dr i neurovetenskap, uppfyller kraven för att få certifiera MBSRlärare och grundare av Center For Mindfulness Sweden (www.cfms.se)

Kontakt och info: Rita Anttila tfn 0736-888684, (rita@mindthemind.nu, Signalgatan 22B, Visby. F-skattsedel och organisationsnummer 650414-3204

Uppdragsgivare: Barnards Assistans, Visby. Destination Gotland,Visby, Cancer Gotland, Visby, Avonova, Uppsala universitet bl.a.

Samarbetspartners:

Center for Mindfulness Sweden, Stockholm

Jump Sudret, Hemse

Vuxenskolan, Visby

Helande huset, Visby

Media: Radio Gotland.: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6974303