Kontakt

Rita Anttila

Telefon: 0736-888684

E-post: rita@mindthemind.nu

Bankgiro: 530-2773
IBAN: SE10 6000 0000 0004 9619 2221
BIC: HANDSESS

F-skattsedel finns/Org. nr. 650414-3204

Sekretess

Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya datalagen General Data Protection Regulation (GDPR). För att läsa mer utförligt om vad som gäller angående GDPR kan du läsa mer här Datainspektionens hemsida.
Din personliga integritet och min hantering av dina personuppgifter är viktigt. För att du ska känna dig trygg med hur jag behandlar dina uppgifter vill jag berätta för dig vad som gäller.
I min verksamhet är det endast JAG som tillhandahåller och använder dina kontaktuppgifter. Jag säljer inte. Jag lämnar inte ut dina kontaktuppgifter till någon tredje part.
Jag behåller dina personuppgifter om dig för att administrera fakturering samt att kunna kontakta dig om jag vill veta hur vårt samarbete (enskilt eller som deltagare i kurs) har haft effekt när det har gått en tid, utöver det som är överenskommet.
Jag vill även kunna ge dig god service och relevanta erbjudanden.
Det jag spar är namn, telefonnummer samt mailadress. För företag spar jag även organisationsnummer. Jag använder inte personnummer i min verksamhet.
Om du har några frågor, eller vill bli raderad ur mitt register kan du kontakta mig via mail: rita@mindthemind.nu.

E-post och nyhetsbrev
När du anmäler dig till nyhetsbrev samtycker du till att vi får använda din angivna epostadress till våra nyhetsbrev. Vill du inte få nyheter och information från Gotland Mindthemind i fortsättningen kan du avprenumerera vid angiven länk märkt ”avprenumerera” sist i nyhetsbrevet.