Kurser

 

8-veckorskurs- i MindfulnessBaserad StressReduktion (MBSR). Kursen är en vetenskapligt välbeforskad utbildning för yrkesverksamma och privatpersoner. Den tillgodoräknas som steg 1 i MBSRlärarutbildningen. Kursen hålls 1-2 gånger per termin i Visby. Mindfulness är godkänt som friskvård och många företag betalar kurskostnaden för sina medarbetare.

Kurser: Under pandemin har kursverksamheten haft uppehåll och planeras komma igång vårterminen-22. Preliminär tid är  Söndagar kl. 18-20, 8 Veckor med kuststart jan/februari-22.

GRATIS Introduktionsseminarium som är obligatoriskt om du tänker gå kursen ges  några veckor innan kursstart i Januari. Kontakta för intresseanmälan om introduktionsseminarium. Om du inte kan någon av de erbjudna tiderna och om du är intresserad av att gå kursen så går det bra att höra av sig för att se om vi kan hitta en gemensam tid för introduktionen en annan tidpunkt. Anmäl om du tänker delta.

*************

Kursbeskrivning

Är du intresserad av att gå 8-veckors programmet i MBSR och vad det skulle innebära? eller bara är nyfiken på vad mindfulness egentligen är så är du varmt välkommen till introduktionsseminarium på ca 1 timma. Detta seminarium är obligatoriskt om du vill gå ett 8-veckors MBSR-program.

Alltfler människor märker att de kan dra nytta av att praktisera Mindfulness och yoga idag för att hantera stress i sin vardag. Det dryga senaste decenniets forskning har inneburit att omvälvande ny kunskap kommit fram om hjärnans fungerande. Man har bland annat funnit att hjärnan är plastisk. Det vill säga ombyggnadsbar och att den fungerar mer som en muskel som blir starkare ju mer vi använder den på gott och ont. Tung forskning visar på att här finns det mycket man kan påverka som enskild för att bryta gamla tanke-och känslomässiga vanemönster för att i högre grad få tillgång till livskvalité.

Under informationsträffen får du veta mer om kursupplägget, innehållet och om aktuell forskning inom området. Seminariet är obligatorisk om du tänker gå kursen.

8v.programmet är utvecklat bl.a. av professor Jon Kabat Zinn vid Stressreduktionskliniken vid universitetssjukhuset i Boston, Massachusetts i USA sedan 40 år och baseras på förhållningssättet Medveten Närvaro. Dess mål är att förmedla egna verktyg att hantera egen inre stress. Programmet baseras på tung forskning och är godkänt som evidensbaserad medicin internationellt och nationellt av Socialstyrelsen.

8v.programmet i MBSR har genomförts som valbar enstaka kurs vid Karolinska Institutet i Stockholm för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvård som uppdragsutbildning. Kursen motsvarar då 7,5 högskolepoäng.
Kursen lämpar sig mycket bra för dig som vill bli bättre på att ta hand om dig på ett rent personligt plan men även för dig som vill ha kompetensutveckling verksam inom områden där du möter människor i ditt dagliga arbete. Uttrycket att "Du aldrig kan leda en människa längre än vad du har kommit med dig själv" kan gälla här.

Genomgången kurs kan bland annat hjälpa dig på ett personligt plan att:
-öka din förmåga till återhämtning och att kunna slappna av.
-minska smärta vid smärttillstånd samt en ökad förmåga att kunna hantera smärta vid kroniska smärttillstånd.
-få/ha mer livsenergi och livsglädje.
-få bättre självkänsla.
-få ökad förmåga att hantera och förhålla  sig på ett ändamålsenligt sätt till såväl  kortvarig- som långvarig stress.

-öka din förmåga att lösa problem på ett mer kreativt sätt samt sortera en större mängd information.

***************************************

Pris för privatperson är 5 500kr inkl. moms. Företag 5 500kr exkl.moms. Delbetalning kan ske enligt överenskommelse

Anmäl om du vill komma till intro.träffen  eller om du vill boka en separat träff för dig eller en grupp till tfn 0736-888684 el
mail: rita@mindthemind.nu

Godkänd genomförd kurs räknas som steg 1 av fyra om du skulle vilja utbilda dig till MBSRlärare enligt Center for Mindfulness UMass (CFM) utbildning.

För mer information se:  www.cfms.se
www.umassmed.edu/cfm; www.mbta.se

Terminsklass Mindfulnessmeditation Onsdagar kl.16-17, 14 ggr start 6:e Sept. För nybörjare och erfarna meditatörer i en grupp med samma sammansättning från gång till gång. Kanske har du mediterat ett tag och känner dig förtrogen med meditationen, men märker att du behöver stöd att upprätthålla praktiken så som du önskar? Vi vägleder i guidad meditation med hjälpsamma påminnelser i början av terminen följt av längre tystnader, för möjlighet att börja praktisera självständigt. I slutet av timmen ges möjlighet att få lyfta tankar och sätta ord på funderingar som upplevs hjälpsamt som stöd för den egna praktiken. Lärare Rita. 1800kr

****************************************

Röster från deltagare i tidigare kurser..

"Jag har gått i KBT-terapi i 6 månader förut men anser att MBSR är otroligt mycket mer givande ! MBSR ger riktiga verktyg att använda för både kropp och själ"

"Kursledaren var så bra på att förklara så att man förstod övningarna på ett bättre sätt så att det blev lättare att göra övningarna hemma. Jag kan varmt rekommendera andra att gå kursen. Alla skulle behöva gå en sån här kurs"

"Jag kan absolut rekommendera cirkeln till andra. Det är ett utmärkt verktyg både (helst) förebyggande vid stress/sjukdom (tänk om jag hade kunnat praktisera detta INNAN strålningen vid min behandling mot cancer men även som rehabilitering efter trauma. Mycket bra!"

"Jag kan verkligen rekommendera kursen till andra. En kurs att gå fler än en gång. Superkurs!"

"Har fått en insikt och förståelse och nyfikenhet för Mindfulness och mitt behov av det. Ja, jag kan rekommendera kursen till andra. Det finns många som behöver gå kursen i min närhet"

"Det har varit bra att kursledaren delat med sig av egna erfarenheter. Kursen djupnar i och med det. Positivt med deltagarna och hjärtligheten. Jag har upptäckt fler lager i mig själv. Jag kan absolut rekommendera kursen till andra och det har jag redan gjort."

"Kursen har öppnat mina ögon för vad som är viktigt för mig. Givit mig verktyg så att jag kan ta mig ur otrevligheter och stressande situationer på ett bättre sätt. Tycka det är ok att klappa mig på axeln. Jag har lärt mig att jag duger och bra på att hantera situationer. Ja! jag rekommenderar kursen till andra ♥"

"Jag tycker att samtalen och övningarna har varit bra, hade velat ha mer tid och fler träffar. Jag har lärt mig jättemycket, har lärt mig att stanna upp på ett nytt sätt. Jag har lärt mig att vara med mig själv och tankar. Mina tankar om mig själv är inte lika dömande. Jag rekommenderar kursen absolut !"

Bild skymning s:a hällarna